شرکت فرآورده‌های نسوز نوید

navidref.com

شرکت فرآورده‌های نسوز نوید در سال 1370 تاسیس شد.
این شرکت تولید کننده انواع آجر نسوز برای کاربردهای مختلف صنعتی و ساختمانی است.
این شرکت در حال حاضر بخش مهمی از تولیدات خود را به خارج از کشور صادر می‌کند.

 

محصولات شرکت نوید