شرکت دانش بنیان معیار دانش پارس

https://meyardanesh.com

شرکت دانش بنیان معیار دانش پارس از سال ۱۳۹۲ در پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان فعالیت خود را آغاز نموده است.در این مجموعه سیستم مدیریت آزمایشگاه براساس استاندارد بین المللی ISO/IEC17025 شکل یافته است و کلیه آزمون ها براساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی نظیرISIRI,JIS,BSI,ISO و… انجام می شود.

برخی از افتخاراتی که معیار دانش پارس کسب کرده عبارتند از:

 • کسب عنوان استانداردترین و ایمن ترین آزمایشگاه در جشنواره فرهیختگان در سال ۱۳۹۴
 • اولین و تنها آزمایشگاه مرجع و همکار جهت انجام آزمون های تجزیه دستگاهی پیشرفته بر روی فرآورده های مختلف در استان اصفهان
 • اولین و تنها آزمایشگاه مرجع و همکار جهت انجام آزمون های تجزیه دستگاهی پیشرفته بر روی فرآورده های مختلف، بین دانشگاه های دولتی و غیردولت

خدمات آزمایشگاهی شرکت معیار دانش پارس

برخی از آزمایش هایی که در شرکت معیار دانش پارس ارائه می‌گردد عبارت اند از:

 1. آزمایشگاه طیف سنج نشر اتمی(ICP)
 2. آزمایشگاه جذب اتمی(AAS)
 3. آزمایشگاه کروماتوگرافی
 4. آزمایشگاه شیمی

 

معیار دانششرکت دانش بنیان معیار دانش

گواهینامه‌ها

 • کسب عنوان آزمایشگاه برتر در سال ۱۳۹۶
 • دارای مجوز آزمایشگاه همکار و مرجع ازسازمان غذاودارو
 • دارای مجوز آزمایشگاه همکار و مرجع ازسازمان دامپزشکی
 • دارای مجوز تدوین استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران
 • دارای تاییدیه آموزشی با رتبه ملی از سازمان ملی استاندارد ایران
 • دارای مجوز شرکت دانش بنیان از معاونت فناوری ریاست جمهوری
 • دارای اعتبارنامه ی تایید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز تایید صلاحیت ملی ایران(NACI)
 • کسب عنوان استانداردترین و ایمن ترین آزمایشگاه در جشنواره فرهیختگان در سال 1394
 • گواهینامه تاییدصلاحیت آزمایشگاه همکار و مرجع از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
 • دارای پروانه کارشناس استاندارد (اشخاص حقوقی) از سازمان استاندارد ایران جهت تدوین استانداردهای ملی