شرکت حدید صنعت

www.hadidsanat.com

شرکت حدید صنعت، در حوزه تولید صفحات عایق تاندیس فعالیت می‌کند. محصولات این شرکت شامل گارنکس پایه سیلیسی، ملات درزگیر سیلیسی، گارنکس پایه منیزیتی، لوله لنس و … است.