شرکت آهن و فولاد ارفع

http://www.arfasteel.com

شرکت آهن و فولاد ارفع در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۲۴۲۲۹۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است ، مرکز اصلی شرکت آهن و فولاد ارفع در تهران ، خیابان نلسون ماندلا ، (بلوار آفریقا)، کوچه ایرج شماره ۴ و محل کارخانه استان یزد ، اردکان ، کیلومتر ۲۵ جاده اردکان به نائین می باشد.

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ نوع حقوقی شرکت آهن و فولاد ارفع از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در تاریخ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ طی نامه شماره ۱۲۱/۲۵۸۴۸۸ سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۱۱۲۳۶ در فهرست شرکت های ثبت شده در آن سازمان درج گردیده است. همچنین شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ بر اساس نامه ۹۲/۳/۱۸۰۶۵ با نماد معاملاتی ” ارفع ” در فهرست شرکت های بازار دوم فرابورس به ثبت رسیده و عرضه اولیه سهام در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ انجام گردیده است.

موضوع فعالیت اصلی شرکت آهن و فولاد ارفع طبق ماده ۲ اساسنـامه و مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ ، ایجاد کارخانجات آهن و فولادسـازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده با روش احیای مستقیم ، انجام عملیات فولادسازی با روشهای مختلف ذوب و ریخته گری و نورد فلـزات آهنـی و تولید انواع قطعات هندسی استاندارد ، احـداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پائین دستی و تکمیلی در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فولاد می باشد. بموجب پروانه بهره برداری به شماره ۹۱/۶۹ به تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ که توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان یزد صادر شده ، بهره برداری از واحـد احیاء مستقیم کارخانه شرکت آهن و فولاد ارفع با ظرفیت سـالیانه ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجـی در این تاریخ آغاز شده است. همچنین به موجب پروانه بهره برداری شماره ۳۴۵۸۹ به تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ که توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان یزد صادر شده بهره برداری از واحد فولادسازی با ظرفیت سالیانه ۸۰۰ هزار تن شمش فولادی در سال ۱۳۹۲ آغاز شده است.