شرکت آهن مجد

www.majdsteel.com

شرکت آهن مجد اولین شرکت خصوصی فعال در حوزه تهاتر مواد اولیه و محصولات فولادی است. این شرکت حدود نیم قرن است که در حوزه فولاد و آهن کشور فعال است.

محصولات این شرکت شامل سنگ آهن، آهن اسفنجی، کنسانتره و گندله است.

بخش مهمی از شرکت های فولادی کشور از مشتری های این شرکت هستند.

شرکت آهن مجد