سایت آیزکس

izex.ir

سایت izex در سال 1396 تاسیس شد. این سایت با شعار “نگاهی مدرن به بازار سنتی” و با هدف اطلاع رسانی تخصصی در حوزه بازار ضایعات کار خود را آغاز کرد.

این سایت در زمانی کمتر از دو سال موفق گردیده است در فاز اول عملیاتی خود کلیه مزایدات دولتی و خصوصی ضایعات فلزی را که به صورت حضوری یا معرفی شده در سامانه‌های تدارکات الکترونیکی دولت و بورس کالا منتشر می‌گردد، پوشش داده و به اطلاع متقاضیان رسانده است.

سایت آیزکس