انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (استیل ایران)

http://steeliran.org

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۶/۲۰ با حضور ۲۰ شرکت تولیدکننده فولاد و طبق ماده ۱۳۱ کانون کارفرمایی و کارگری و تحت عنوان انجمن صنفی تولیدکنندگان فولاد ایران در وزارت کار و امور اجتماعی و به منظور ساماندهی فرایند تولید فولاد کشور و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد و دفاع از منافع مشروع اعضاء، به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۵ با تغییر مصوبه مجمع عضویت این انجمن از وزارت کار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تغییر یافت.

 اهداف اولیه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طبق اساسنامه

 • تلاش برای ساماندهی تولید و بهبود کیفیت خدمات دهی به اعضاء
 • بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین ره‌یافت‌های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صنعتی
 • ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضاء
 • فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص واجد شرایط جهت عضویت در انجمن
 • تلاش برای تولید و ارتقای کیفیت کالاهای موضوع فعالیت انجمن
 • کمک به تحقق هدف های کمی و کیفیت تعیین شده برای تولیدات موضوع فعالیت انجمن
 • ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء
 • تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش تولید و صادرات را فراهم می کند.
 • جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم
 • تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کالاهای صادراتی کشور و ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضاء جهت ورود به این بازارها
 • مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز کالاهای تولیدی موضوع فعالیت انجمن و کنترل آن از طریق تأسیس شرکت های بازرسی
 • معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز
 • اجرای آن دسته از وظایف اجرائی مرتبط با امور تولیدی وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی که به انجمن تفویض می شود.
 • ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات اعضای انجمن
 • برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی ، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت انجمن
 • برگزاری و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با وظایف انجمن
 • کوشش برای جذب سرمایه ، فن آوری ، مدیریت ، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت انجمن
 • اعزام هیئت های فنی ، اقتصادی، بازاریابی ، بازرگانی به خارج از کشور و حضور در مجامع بین المللی و پذیرش هیئت های خارجی
 • تشکیل سایت اطلاع رسانی ،تهیه و انتشار مجلات تخصصی و آموزشی
 • تشکیل مؤسسات علمی ، آموزشی، تحقیقاتی ، بازرگانی بر حسب ضرورت

 عضویت انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و شرایط آن

کلیه واحدهای تولیدی اعم از ذوب، نورد یا آهنگری با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه می توانند به عضویت انجمن درآیند.

– انواع عضویت عبارت است از :

پیوسته: شرکت های ثبت شده ایرانی فعال در زمینه تولید محصولات فولادی از طریق ذوب ، نورد و آهنگری طبق ضوابط تعیین شده از جانب مجمع عمومی انجمن

وابسته: شرکت هایی که بنحوی موضوع فعالیت شان مرتبط با تولید آهن و فولاد باشد.

تبصره: حضور اعضای وابسته در جلسات انجمن بدون حق رای خواهد بود.

عضویت اشخاص حقوقی منوط به تابعیت ایرانی با مراعات ماده ۲۱ قانون تجارت با دارا بودن پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن ، کارت بازرگانی یا عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن می باشد

کلیه اعضاء انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیات مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف انجمن است.