اصول ساخت مخازن تحت فشار

اصول ساخت مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار از جمله تجهیزاتی هستند که در شاخه نفت و پتروشیمی و در اغلب صنایع اصلی نظیر نیروگاه و حمل و نقل از کاربرد ویژه و قابل توجهی برخوردار بوده و از اینرو توجه به مقوله طراحی و ساخت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

هندبوک بازرسی جوش(AWS)

هندبوک بازرسی جوش(AWS)

بازرسی جوش (Welding Inspection) جهت کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای اطمینان از صحت انجام جوشکاری بر مبنای استاندارد ها و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش شده انجام می شود .

جزوه بازرسی جوش CWI

جزوه بازرسی جوش CWI

بازرسی جوش CWI به منظور کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری بر مبنای استانداردها و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش...

عیوب معمول جوش

عیوب معمول جوش

. عیوب معمول جوش شرح : جوشکاری بدیلی وجود شار حرارتی بسیار بالا و شرایط تکنیکی آن بشدت در معرض ایجاد عیب و نقص در جوش و در نتیجه ناکام ماندن از ا

پوشش دهی با پلاسما اسپری

پوشش دهی با پلاسما اسپری

پوشش های پلاسما اسپری جهت محافظت سطح قطعات در برابر عواملی مانند دمای بالا ، خوردگی داغ ، خوردگی دمای محیط و فرسایش مورد استفاده قرار می گیرند .

هندبوک فلزات ASM

هندبوک فلزات ASM

Metals Handbook Desk edition مجموعه کاملی از اطلاعات مهندسی در رابطه با فلزات و آلیاژهاست بگونه ای که ابزار کار مهندسین متالورژ به شما می آید . این کتاب شامل کلیه دانسیته های فلزات و آلیاژها ، ضریب انبساط حرارتی آن ها و ... می باشد .

جوشکاری با پرتو الکترونی EBW

جوشکاری با پرتو الکترونی EBW

فرایند جوشکاری با پرتو الکترونی یک فرایند اتصال ذوبی است که در طی ان قطعه کار توسط جریانی متراکم از ابکترونهای دارای سرعت بالا بمباران شده و کل انرژی جنبشی الکترونها ، در اثر برخورد با قطعه کار به حرارت تبدیل می شود .

تست های غیر مخرب در جوشکاری صنعتی

تست های غیر مخرب در جوشکاری صنعتی

تست های مخرب شامل : تست فشار ، کشش ، ضربه ، سایش ، سختی و ... ، و تست های غیر مخرب شامل 12 روش : چشمی ، مایعات نافذ ، ذرات مغناطیس ، اولتراسونیک ، پرتونگاری ، جزیان های گردابی ، مافوق صوت و ... می شوند .برای آشنایی با این تست ها 2 کتاب جامع برای شما در نظر گرفته شده است .

دانلود فیلم اموزشی جوشکاری قوسی SMAW

دانلود فیلم اموزشی جوشکاری قوسی SMAW

جوشکاری قوسی با الکترود پوشش دار از پرکاربردترین روش های جوشکاری بخصوص در ایران است . در فرآيند SMAW حرارت جوشکاري از قوسي تأمين مي شود که مابين يک الکترود با طول محدود و پوشش دار و قطعه ي کار تشکيل مي گردد.

تکنولوژی جوشکاری

تکنولوژی جوشکاری

تمامی روش های متداول جوشکاری به همراه عکس ها و جزئیات هر روش در این کتاب جمع آوری شده است .