جوشکاری | بازرسی جوش | مهندسی جوشکاری | ایران مواد متالورژی جوشکاری
فیلم جوشکاری اصطکاکی

فیلم جوشکاری اصطکاکی

جوشکاری اصطکاکی (Friction Welding: FRW) فرآیندی است که در آن با استفاده از انرژی مکانیکی ناشی از حرکت قطعات روی هم و تبدیل آن به حرارت، اتصال صورت می گیرد.

اصول ساخت مخازن تحت فشار

اصول ساخت مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار از جمله تجهیزاتی هستند که در شاخه نفت و پتروشیمی و در اغلب صنایع اصلی نظیر نیروگاه و حمل و نقل از کاربرد ویژه و قابل توجهی برخوردار بوده و از اینرو توجه به مقوله طراحی و ساخت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

هندبوک بازرسی جوش(AWS)

هندبوک بازرسی جوش(AWS)

هندبوک بازرسی جوش تلاش جمعی از بسیاری از متخصصان فنی داوطلب برای ارائه اطلاعات برای کمک به بازرسان جوشکاری و سرپرستان در فن آوری و...

جزوه بازرسی جوش CWI

جزوه بازرسی جوش CWI

بازرسی جوش CWI به منظور کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری بر مبنای استانداردها و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش...

جوشکاری با پرتو الکترونی EBW

جوشکاری با پرتو الکترونی EBW

فرایند جوشکاری با پرتو الکترونی یک فرایند اتصال ذوبی است که در طی ان قطعه کار توسط جریانی متراکم از ابکترونهای دارای سرعت بالا بمباران شده و...

تست های غیر مخرب در جوشکاری صنعتی

تست های غیر مخرب در جوشکاری صنعتی

تست های مخرب شامل : تست فشار ، کشش ، ضربه ، سایش ، سختی و ... ، و تست های غیر مخرب شامل 12 روش : چشمی ، مایعات نافذ ، ذرات مغناطیس ، اولتراسونیک ، پرتونگاری ، جزیان های گردابی ، مافوق صوت و ... می شوند .برای آشنایی با این تست ها 2 کتاب جامع برای شما در نظر گرفته شده است .

فیلم اموزشی جوشکاری قوسی SMAW

فیلم اموزشی جوشکاری قوسی SMAW

جوشکاری قوسی با الکترود پوشش دار از پرکاربردترین روش های جوشکاری بخصوص در ایران است . در فیلم جوشکاری smaw حرارت جوشکاري از قوسي تأمين می شود که..