استاندارد
استانداردهای چدن

استانداردهای چدن

استانداردهای چدن:هدف از مشخصات استاندارد براي ريخته گري چدن داكتيل تهيه بك مجموعه اي از اطلاعات كه، طراح و ريختگر ميتوانند با اطمينان از آن استفاده كنند.

از سیر تا پیاز استاندارد

از سیر تا پیاز استاندارد

از سیر تا پیاز استاندارد : استاندارد کردن و استاندارد از پايه هاي علم و فناوري است که در پيشرفت صنعت و اقتصاد نقشي بسزا دارد.