نتیجه جستجو برای کتاب

هندبوک بازرسی جوش (AWS Committee on Methods of Inspection)

هندبوک بازرسی جوش نوشته AWS Committee on Methods of Inspection - کتاب welding inspection handbook - بازرسی جوش ها و مجموعه های جوش شده نیاز به دانش بسیاری از عوامل کنترل کیفیت جوش دارد. این ویرایش سوم از هندبوک بازرسی جوش توسط کمیته AWS برای روش های بازرسی تهیه شده است.

فولادهای زنگ نزن Stainless steels

کتاب فولاد زنگ نزن (Stainless Steels) : فولادهای زنگ نزن ، آلیاژهای پایه آهنی هستند که مقدار قابل توجهی کروم به عنوان عنصر آلیاژی در آنها وجود دارد...

نفوذ در جامدات شومن (shewmon)

نفوذ در جامدات شومن (shewmon): کتاب نفوذ در جامدات شامل تمرین ها و مثالهای زیاد برای یادگیری کامل مفاهیم نفوذ در جامدات است.

اساس و کاربردهای سوپرآلیاژها (Roger C.REED)

کتاب حاضر یکی از بهترین و کامل ترین کتب موجود در زمینه سوپرآلیاژهاست که شامل مطالب جامعی از سوپرآلیاژها و متالورژی فیزیکی سوپرآلیاژهای پایه نیکل ، کاربرد آن ها در پره های توربین است.

( Carbon Materials for Advanced Technologies (Timothy D. Burchell

این کتاب حاوی یک بررسی از مواد کربن، و بر ساختار و باند شیمیایی را در اشکال مختلف از کربن است. استفاده از مواد کربن در بسیاری از تکنولوژی های پیشرفته گزارش شده است