نتیجه جستجو برای کتاب

علم و مهندسی مواد ( اسکلاند )

کتاب حاضر از معروفترین و جامع ترین کتب علم و مهندسی مواد دنیا بوده که در کلیه دانشگاه های جهان تدریس می شود . این کتاب کلیه مفاهیم علم مواد را با متنی صریح تشریح می کند . سرفصل های این کتاب :

کدگذاری فولادهای آلیاژی

کدگذاری فولادهای آلیاژی : فولادها در گروه مختلف طبقه بندی شده و بر اساس کاربرد یا خواص فیزیکی و شیمیایی که از خود نشان می دهد دسته بندی می شود .

ارزیابی سیستم های حفاظت کاتدیک

ارزیابی سیستم های حفاظت کاتدیک زیر سازی پل دریایی خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از

معرفی گرایش شکل دادن فلزات

گرایش شکل دادن فلزات در کارشناسی ارشد جمعاً در ۳۲ واحد به شرح زیر ارائه می شود:دروس اجباری : ۱۷ واحد، دروس اختیاری : ۷ واحد، سمینار : ۲ واحد، پایان نامه ...

تست های غیر مخرب در جوشکاری صنعتی

تست های مخرب شامل : تست فشار ، کشش ، ضربه ، سایش ، سختی و ... ، و تست های غیر مخرب شامل 12 روش : چشمی ، مایعات نافذ ، ذرات مغناطیس ، اولتراسونیک ، پرتونگاری ، جزیان های گردابی ، مافوق صوت و ... می شوند .برای آشنایی با این تست ها 2 کتاب جامع برای شما در نظر گرفته شده است .

ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC)

ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC) : ترک ناشی از خوردگی تحت تنش ترکی است که در نتیجه فرآیند تواماْ وجود محیط خورنده و کرنش یک فلز اتفاق می افتد .

راهنمای جوشکاری میگ (Edited by Klas Weman)

راهنمای جوشکاری میگ (Edited by Klas Weman) : کتاب راهنمای جوشکاری میگ (MIG Welding Guide) راهنمای جامعی است که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.