راه اندازی فاز نخست پیشرفته ترین کارخانه آلومینیوم خاورمیانه

فاز نخست آلومینیوم جنوب به عنوان پیشرفته‌ترین کارخانه آلومینیوم در خاورمیانه، تا نیمه نخست سال آینده راه اندازی می‌شود. تجهیزات و تکنولوژی این کارخانه ...