راه اندازی فاز نخست پیشرفته ترین کارخانه آلومینیوم خاورمیانه

راه اندازی فاز نخست پیشرفته ترین کارخانه آلومینیوم خاورمیانه

فاز نخست آلومینیوم جنوب به عنوان پیشرفته‌ترین کارخانه آلومینیوم در خاورمیانه، تا نیمه نخست سال آینده راه اندازی می‌شود. تجهیزات و تکنولوژی این کارخانه ...