افزایش ۱۳ درصدی تولید مس طی ۱۱ ماه

افزایش ۱۳ درصدی تولید مس طی ۱۱ ماه

کاربردهای فراوان مس در صنایع باعث شده باتوجه به داشتن ذخایر فراوان این فلز در کشورمان زمینه افزایش استخراج آن فراهم شود به طوری که تولید مس ...