صادرات فولاد افزایش ۲۷ درصدی داشت

صادرات فولاد افزایش 27 درصدی داشت عملکرد فولاد نشان می‌دهد که از هدف‌گذاری ۵.۸ میلیون تنی صادرات فولاد در سال گذشته ۵.۵ میلیون تن صادرات قطعی صورت گرفته.

سیمان

افزایش قیمت سیمان در بهار ۹۶

افزایش قیمت سیمان در بهار96انجمن سیمان طی روزهای اخیرنسبت به افزایش 15 درصدی قیمت این محصول اقدام کرداواخر فروردین ماه قیمت سیمان در کشور15درصدافزایش مییابد

سیمان

صادرات ۴۵۰۰ تن سیمان به سومالی

صادرات 4500 تن سیمان به سومالی این نخستین محموله سیمان است که امسال به کشور سومالی صادرمی شود . این محموله امروز در بندرکاوه قشم در حال بارگیری است

نیازهای درخشان با «مولیبدن»

فولادهای مولیبدن‌دار از چقرمگی و استحکام عالی در دماهای بالا برخوردار بوده و در دوره جنگ جهانی اول، برای ساخت زره تانک و ... مورد استفاده قرار می‌گرفتند.