افزایش ۷ درصدی صادرات محصولات معدنی

افزایش ۷ درصدی صادرات محصولات معدنی

صادرات محصولات معدنی طی ۸ ماه امسال ۷درصد افزایش یافت. مطابق با آمارهای منتشرشده در این مدت بیش از ۶ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار از تولیدات این بخش ...