واگزاری معادن هرمزگان

استراتژی معدن برای ۱۰ سال آینده

تدوین برنامه جامع معدن : معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو بر لزوم تدوین «ساختار نیاز بخش معدن» برای ۱۰ سال آینده تاکید کرد...

معادن

ضرورت برنامه ریزی استحصال عناصر با ارزش از پهنه های اکتشافی استان کرمان

استحصال عناصر با ارزش از باطله: معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی گفت: مسایل مرتبط با پهنه های اکتشافی استان کرمان با رویکرد واگذاری به بخش خصوصی