رفع مشکل ذخایر رو به پایان سنگ آهن ایران و خطر تخریب زیست بوم یوز ایرانی

رفع مشکل ذخایر رو به پایان سنگ آهن ایران و خطر تخریب زیست بوم یوز ایرانی

ذخایر سنگ آهن : بخشی از معدن دی 19 در مطنقه حفاظت شده محیط زیست قرار داشته و زیستگاه کمیاب ترین یوزپلنگ جهان بوده و این نهاد اجازه فعالیت را نمیدهد.

303 بازدید عطیه سادات میرعباسی چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ مشاهده بیشتر
همگرایی سه عامل منفی در بازار سنگ‌آهن

همگرایی سه عامل منفی در بازار سنگ‌آهن

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران در تحلیل شرایط بازار سنگ‌آهن گفت: در زمان‌های گذشته سنگ‌آهن‌ با عیار زیر ۵۰ درصد ایران در چین، برای خود بازاری داشت، ولی دولت چین با اعمال سیاست‌هایی این روند را متوقف کرد

257 بازدید عطیه سادات میرعباسی دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ مشاهده بیشتر
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن : بیش از ۶۰ درصد معادن سنگ آهن فعال است

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن : بیش از ۶۰ درصد معادن سنگ آهن فعال است

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن: معادن سنگ آهن از نظر ظرفیتی به دلیل آنکه ظرفیت عمده تولید سنگ آهن در اختیار بخش دولتی بوده وضعیت بهتری نسبت به معادن کوچک داشته و در نهایت این معادن کوچک است که به لحاظ تولید از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.

243 بازدید عطیه سادات میرعباسی یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ مشاهده بیشتر