بومی‌سازی استراتژی راهبردی شرکت مس

سهام مس به خوبی گام برمیدارد

سهام مس به خوبی گام برمیدارد مجموع عملکرد درخشان مالی و اقتصادی شرکت مس باعث شد که این شرکت جزو پنج شرکت برتر بورس در سه‌ماهه چهارم سال 1395 انتخاب شود

بومی‌سازی استراتژی راهبردی شرکت مس

۱۰شرکت برتر تولیدکننده مس جهان

مس -10شرکت برتر تولیدکننده مس جهان- فهرست 10شرکت برتر تولیدکننده مس جهان در سال 2016 منتشر شد. 10شرکت برتر جهان در زمینه تولیدات مس عبارتند از:

آلومینیوم

آینده ای درخشان برای فلزات اساسی

نا اطمینانی نسبت به روند احیای اقتصاد جهانی در ماه های اخیر دلیلی بوده که همواره در رشد قیمت فلزات اساسی موثرواقع شده، اما پیش بینی ها از قیمت ها