مس ایران

پیش‌بینی بازار مس

تولید مس در جهان که در سال 2016 حدود شش‌درصد رشد داشته است، در سال 2017 یک‌درصد کاهش خواهد داشت و سپس در سال 2018 ثابت خواهد ماند.