آلومینیوم جاجرم

افزایش صادرات آلومینیوم تایوان به ایالات‌متحده علی رغم تعرفه‌های آمریکا

آلومینیوم تایوان - اعمال تعرفة مالیات بر واردات برروی فولاد و آلومینیوم از سوی ایالات‌متحده، صادرات بسیاری از کشورها ازجمله تایوان را تحت‌تأثیر قرار داده ...