نانومواد | نانوفناوری | ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی nano material
بررسی پوشش های نانو در صنعت خودرو

بررسی پوشش های نانو در صنعت خودرو

بررسی پوشش های نانو در صنعت خودرو : با توجه به این پژوهش نانو پوشش ها به خصوص پوشش های نانو کامپوزیت پلیمری کاربرد زیادی در صنعت خودرو دارد و ایران در این ضمینه گام های بلندی برداشته ولی برای رقابت جهانی، استفاده از این نانو پوشش ها ضروری می باشد.

مقدمه ای بر نانوتکنولوژی ( Henrik Bruus )

مقدمه ای بر نانوتکنولوژی ( Henrik Bruus )

مقدمه ای بر نانوتکنولوژی ( Henrik Bruus ) : نانوتکنولوژی به ما ابزاری داده تا با جعبه اسباب بازی طبیعت- اتم ها و مولکول ها بازی کنیم. با این تکنولوژی می توانیم چیزهای جدیدی را بدون محدودیت بیافرینیم. در قرن 21 ننوتکنولوژی تأثیر زیادی بر سلامتی, رفاه و امنیت مردم جهان به جا می گذارد. در سال 1997 کمیته دانشمندان و مهندسان و پروفسورهای تکنولوژی تأکید کردند که انتظار می رود تأثیر اجتماعی نانوتکنولوژی وسیع باشد. چون قابلیت پاسخگویی به بسیاری از حوزه ها را دارد". یعنی نانوتکنولوژی شرایط اجتماعی ویژه ای را با خود به همراه می آورد.

ارزیابی رفتار واکنش پذیری نانو پودر آلومینیم تهیه شده به روش تبخیر  چگالش تحت اتمسفر هوا

ارزیابی رفتار واکنش پذیری نانو پودر آلومینیم تهیه شده به روش تبخیر چگالش تحت اتمسفر هوا

در اين مقاله ( ارزيابي رفتار واكنش پذيري نانو پودر آلومينيم تهيه شده به روش تبخير چگالش تحت اتمسفر هوا ) واكنش پذيري نانوپودر آلومينيم تحت اتمسفر هوا بررسي شده است. نانوپودر آلومينيم به روش تبخير - چگالش توليد گرديد. رفتار حرارتي اين نانوپودر با اندازه متوسط ذرات 45 نانومتر تحت اكسيداسيون غير همدما به روش آناليز حرارتي افتراقي و وزن سنجي حرارتي مطالعه شد. همچنين نتايج مربوط به نانوپودر با پودر ميكروني موردمقايسه قرار گرفت. از پارامترهايي مانند دماي آغاز واكنش اكسيداسيون و دماي سرعت حداكثر اكسيداسيون بمنظور ارزيابي واكنش پذيري نانوپودر بهره گيري شد كه مقادير به دست آمده برای نانوپودر مورد بررسي به ترتیب C 528 °C - 490 °Cبود. ملاحظه شد كه واكنش پذيري بالاي نانوپودر افزون بر مساحت سطح بسيار بالای آن به انحراف شكل ذرات از حالت كروي و همچنين گسترة وسيع اندازه ذرات مربوط است. ارزيابي رفتار واكنش پذيري نانو پودر آلومينيم تهيه شده به روش تبخير چگالش تحت اتمسفر هوا

کتاب علم و تکنولوژی نانوکامپوزیت ها

کتاب علم و تکنولوژی نانوکامپوزیت ها

نانوکامپوزیت همان کامپوزیت است که یک یا چند جزء از آن، ابعاد کمتر از 100 نانومتر دارد. نانوکامپوزیت ها از دو فاز تشکیل شده اند. فاز اول یک ساختار بلوری است که در واقع پایه یا ماتریس نانوکامپوزیت محسوب می شود و ممکن است از جنس پلیمر، فلز و یا سرامیک باشد. فاز دوم نیز ذراتی در مقیاس نانومتر می باشند که به عنوان تقویت کننده (مواد پرکننده Filler) به منظور اهداف خاص از قبیل استحکام، مقاومت، هدایت الکتریکی، خواص مغناطیسی و ... در درون فاز اول (ماده پایه) توزیع می شوند.

شیمی پلیمر

شیمی پلیمر

پلیمر ماده‌ای شامل مولکول‌های بزرگی است که از به هم پیوستن واحدهای کوچک تکرار شونده که تکپار یا مونومر نامیده می‌شود، ساخته شده است.

مواد نانو متخلخل (G.Q.Lu)

مواد نانو متخلخل (G.Q.Lu)

مواد نانو متخلخل (G.Q.Lu): مواد نانو پروس به عنوان زیر مجموعه ای از مواد نانو ساختار، دارای حفراتی در مقیاس نانو متر و مساحت سطح درونی بسیار بالا هستند.

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying

روش آلیاژسازی مکانیکی و روش نجماد سریع دو فرایندی هستند که شباهت های زیادی به یکدیگر دارند. روش انجماد سریع که در ابتدا به عنوان یک پروژه دانشگاهی مطرح شد