اطلاعات بیشتر

در گندله رکورد جهانی داشتیم

معدن

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

رکوردهای این کارخانه در مرداد ماه را بدین شرح عنوان می کند: تولید سالیانه این کارخانه ۱۵ درصد بالاتر از ظرفیت نامی انجام شده است که بسیار محسوس بوده و پایان سال ۹۶ ثبت خواهد شد. تولید شیفت این کارخانه ۳۰ درصد و تولید روزانه این کارخانه نیز ۲۶ درصد بالاتر از ظرفیت نامی کارخانه در مرداد ماه جاری انجام شده است. همچنین تولید ماهیانه کارخانه گندله شماره ۱ بالغ بر ۵۳۲ هزار تن بوده است که تناژ بسیار چشمگیری است.

مدیر گندله سازی در ادامه به معرفی کارخانه گندله شماره ۲ پرداخت و گفت این کارخانه در مهرماه ۹۵ به بهره برداری رسید و پس از گذشت ۲۰ روزاز زمان بهره برداری تولید این کارخانه به ۵۰% ظرفیت نامی رسید و در کمتر از ۳ ماه از زمان راه اندازی تولید روزانه کارخانه به بیشتر از ظرفیت نامی تولید رسید که رکورد بسیار قابل تاملی بوده است. نجمی نیا همچنین اشاره می کند که این کارخانه در مردادماه موفق به رکوردزنی در شیفت ، رکوردزنی در روز و رکوردزنی در تولید ماه گردید. ایشان این رکوردها را حاصل کار تیمی مجموعه اعم از کارفرما و پیمانکار در راستای سیاستهای مدیران ارشد شرکت میداند.

 دوره های فنی و مهندسی و نرم افزاری ایران مواد

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید