اطلاعات بیشتر

کاهش مصرف انرژی در کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه

فولاد

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

با تلاش و همت کارکنان تولید و تعمیرات کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه مقدار واقعی متوسط مصرف انرژی الکتریکی در کوره های قوس این شرکت با کاهش قابل ملاحظه ای به ۵۶۶ کیلووات ساعت برتن مذاب رسید.

رئیـــس تعمـــیرات و آمـــاده ســـازی کــوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر گفت: مقدار واقعی متوسط مصرف انرژی الکتریکی در کوره های قوس الکتریکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۰۶ کیلووات ساعت بر تن مذاب (kwh/ton) بوده که باهدف گذاری و انجام اقدامات اصلاحی در مهرماه ۹۶ به ۵۶۶ کیلووات برساعت رسید.

 دوره های فنی و مهندسی و نرم افزاری ایران مواد

عباس محمدی با تأکید بر اینکه مصرف انرژی الکتریکی با هزینه های تمام شده محصول نهایی رابطه مستقیم دارد، گفت: انرژی الکتریکی یکی از مهمترین شاخص های تعیین کننده در صنعت فولاد می باشد و ازآنجایی که بیش از ۹۰ درصد انرژی الکتریکی مصرفی یک واحد فولادسازی اختصاص به کوره های قوس دارد لذا کاهش مصرف آن به یکی از مهمترین دغدغه های واحدهای فولادسازی مبدل گردیده است. این در حالی است که رشد روزافزون تقاضا در بازار جهانی فولاد همراه با بهره وری، اهمیت نقش انرژی الکتریکی را افزایش داده است.
محمدی از کیفیت مواد ورودی (آهن اسفنجی، قراضه و …)، سطح فناوری مورد استفاده، روش کنترل فرایند، سبک استفاده از شارژ فلزی، روش بازیابی و استفاده از انرژی‌های هدر رونده، کاهش توقفات، جایگزینی انرژی شیمیایی با الکتریکی و آموزش منابع انسانی بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر در کاهش میزان مصرف انرژی یادکرد.

وی در همین رابطه افزود: باکار گروهی و خرد جمعی، کنترل و پایش اقدامات اصلاحی صورت گرفته مانند آنالیز تمامی مواد ورودی از قبیل آهن اسفنجی، آهک، دولومیت، کک و … توسط سیستم هوشمند و همچنین با پایش و ارزیابی مجدد و با در نظر گرفتن داده های ورودی، فرایند ذوب کنترل و مدیریت می شود که درنهایت باعث افزایش بازده استفاده از انرژی الکتریکی در تولید مذاب میشود.

رئیس تعمیرات و آماده سازی کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود از مساعدت و تلاش صادقانه تمامی کارکنان بخش های تولید و تعمیرات کوره های قوس، گروه فنی فولادسازی و همچنین از حمایتهای بی دریغ مدیریت سازمان در دستیابی به این موفقیت ارزشمند تشکر و قدردانی نمود.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید