پیشرفت ۷۲ درصدی طرح فولاد سازی سفید دشت

فولاد سفید دشت
پیشرفت 72 درصدی طرح فولاد سفید دشت

ساخت طرح فولاد سازی سفید دشت چهارمحال و بختیاری با ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

به گزارش دنیای معدن، مرکزچهارمحال وبختیاری، مدیرکارخانه فولاد سفید دشت گفت:پروژه فولاد سازی سفید دشت با ۷۲درصد پیشزفت فیزیکی به عنوان پیشتاز پروژه های فولاد سازی در بین مجموعه طرح های فولادی هفتگانه کشور قرار گرفته است.
محمود ارباب زاده افزود: با توجه به روند اجرایی مطلوب این پروژه تا اوایل سال آینده تکمیل و راه اندازی شود.
وی گفت: این مجتمع در ۳ فاز شامل ساخت واحد احیا مســتقیم، واحد فولادسازی و واحد زیرساخت و جنبی و پشتیبانی در نظر گرفته شده است.
وی گفت:فــاز نخست (واحــد احیا مســتقیم) بــه عنوان نخستین طرح از مجموع ۷ طرح فولاد استانی کشور در آبان پارسال به بهره برداری رسید و فــاز دوم این مجتمع (واحد فولادســازی) پس از وقفه چندساله، با حمایت فولاد مبارکه پس از بهره برداری واحد احیای مستقیم آغاز شد.
وی افزود:فــاز ســوم این شرکت،شامل ایجاد واحد زیرســاخت، جنبی و پشــتیبانی این شــرکت اســت که وظیفه تأمین زیرســاخت های موردنیاز و احداث ســاختمان های جنبی موردنیاز واحد احیا و فولادسازی را بر عهده دارد.

ارباب زاده با اشاره به استفاده بهینه از آب در شرکت فولاد سفید دشــت، گفت: برنامه ریزی برای ساخت تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی و استفاده از آن به جای اســتفاده از منابع آب شــرب، یکی از اقدامات اجرایی برای کمک به منابع آب کشــور است.
وی گفت:در عملیــات ســاخت فاز دوم (واحد فولادسازی)، حدود ۲۵۰ نفر مشغول کار هستند و پس از راه اندازی نیز برای ۳۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

مجتمع فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری شامل فاز احیا (تبدیل گندله آهن به آهن اسفنجی)، فاز فولاد سازی (تبدیل آهن اسفنجی به اسلب) و فاز تولید (شمش فولادی) در ۴۲۲ هکتار و با زیربنای ۲۵۰ هکتار، در منطقه صنعتی سفیددشت در حال ساخت است.
شهرک صنعتی سفیددشت از توابع شهرستان بروجن در فاصله ۳۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید