صنعت کاشی و سرامیک خراسان جنوبی -ویدیوی خبری از مرکز استان خراسان جنوبی نشان می دهد که صنعت کاشی و سرامیک در این استان کشور در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد

خورشیدی

برچسب ها

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید