هندبوک بازرسی جوش

Welding Inspection Handbook

AWS Committee on Methods of Inspection

هند بوک بازرسی جوش

هندبوک بازرسی جوش – Welding Inspection Handbook

بازرسی جوش ها (نوشته AWS Committee on Methods of Inspection ) و مجموعه های جوش شده نیاز به دانش بسیاری از عوامل کنترل کیفیت جوش دارد. این ویرایش سوم از هندبوک بازرسی جوش توسط کمیته AWS برای روش های بازرسی تهیه شده است. هدف از این، ارائه یک منبع قابل اطمینانی از اطلاعات منایع مفید می باشد. این هندبوک به خصوص برای فردی که به لحاظ فنی آموزش دیده است و ممکن است به طور مستقیم در بازرسی مشارکت نداشته باشد، اما موقعیت او نیاز به دانش در مورد بازرسی جوش را طلب کند، مناسب است. این کتاب یک منبع آموزشی است. کدها یا استانداردهای مورد استفاده در هر جوشکاری خاص همیشه بر مطالب عمومی موجود در اینجا ولویت دارد. متن این کتاب ضرورتاً به طور کلی نوشته شده است و نمی تواند همه شرایط قابل اجرا برای یک نمونه خاص را شامل شود. بنابراین، مثال های ارائه شده کلی هستند و فقط به منظور تصویر استفاده می شوند. تلاش شده است این مطالب به شکل مناسب ارائه شود، به طوری که کتاب را به عنوان یک متن آموزشی برای بازرسان، مهندسان و جوشکاران قابل استفاده باشد. اگر چه اطلاعات در اینجا به طور کلی مربوط به فرآیندهای جوشکاری قوسی است، اما اکثر آن ها برای قطعات ساخته شده با جوش و متصل شده با هر فرآیند اتصال دهی مورد استفاده قرار می گیرد، که ممکن است روش های بازرسی توضیح داده شده در اینجا مورد نیاز باشد.

حسین مهرآبادی
رمز کلیه فایل های فشرده : (باحروف کوچک تایپ شود)

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید