ساخت افزایشی

روش تولید فزاینده

Additive manufacturing materials – Lillian white

مواد در فرآیندهای ساخت افزایشی : این کتاب اولین مرحله در فرایند ساخت افزایشی ، جهت توسعه استانداردهای مناسب برای آزمون خواص مکانیکی قطعات فلزی ساخته شده به روش ساخت افزایشی را شرح می دهد. همچنین کتاب حاضر روش های هنری برای تعیین خواص پودرهای فلزی را بررسی می کند. مباحث کتاب شامل، آزمون خواص مکانیکی برای ساخت قطعات فلزی در مقابل افزایشی ، خواص پودرهای فلزی برای ساخت فزاینده، قابلیت مواد تحت آزمون استاندارد برای ساخت افزایشی، آزمون های استاندارد مواد برای ساخت افزایشی مواد پلیمری و … است. بطورکلی، کتاب مواد روش ساخت افزایشی اثر Lillian white ، با توجه به جامع بودن در زمینه فرایندهای تولید با سرعت بالا، منبع بسیار خوبی برای صنعتگران و دانشجویان مهندسی مواد و مکانیک جهت آشنایی با مواد مورد استفاده در این روش، فرایندها و کاربردهای آن ها می باشد. ساخت افزایشی، یکی از جدیدترین روش های ساخت و تولید است. ساخت افزایشی مجموعه ای از پیشرفته ترین روش های ساخت و تولید هستند که در آن قطعه ی محصول به صورت افزایش لایه لایه ی ماده ساخته می شود. با استفاده از این فرآیندها، می توان به سرعت به مدل فیزیکی قطعه مورد نظر دست یافت و بیشتر برای نمونه سازی سریع قطعات به کار می رود.

raminb
رمز کلیه فایل های فشرده : (باحروف کوچک تایپ شود)

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید