برگزاری مناقصه فروش ۷۰ هزار تن بیلت و اسلب فولاد خوزستان

مناقصه فروش

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

شرکت فولاد خوزستان (KSC) به عنوان بزرگترین صادرکننده فولاد ایران تجار را به مناقصه فروش صادراتی ۳۰ هزار تن بیلت و ۴۰ هزار تن اسلب فراخواند.
این مناقصه به طور شناور و برای اواسط سپتامبر تا آگوست برنامه ریزی شده حمل و نقل بود که برای مدت زمان تعیین شده است.
همانطور که در مورد منابع بازار، قیمت مناقصه صادرات برای بیلت احتمالا ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار برای تحویل فوب بنادر ایران خواهد بود و محموله احتمالا به کشورهای GCC حاشیه خلیج فارس ارسال خواهد شد.
در مقابل قیمت صادراتی مناقصه اسلب نیز همان قیمت فروش بیلت یعنی ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار برای تحویل فوب بنادر ایران پیش بینی می شود و احتمالا این محموله خاور دور خواهد رفت.
در گزارش دیگری، فولاد کاوه جنوب در هفته گذشته یک محموله بیلت را به قیمت ۵۰۴ دلار فول بنادر ایران فروخته بود.
مرور بازار جهانی بیلت نشان می دهد، قیمت بیلت صادراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع CIS این هفته در محدوده ۵۰۵ تا ۵۱۰ دلار فوب دریای سیاه بوده و قیمت بیلت صادراتی چین تقریبا ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار فوب بنادر چین بوده است.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید