مدیریت بهینه قطعات یدکی از مهمترین اقدامات امور انبارها و سفارشات مجتمع مس سرچشمه

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

 

رییس برنامه ریزی و کنترل کالا مجتمع مس سرچشمه ، پروژه کدینگ و مدیریت بهینه قطعات یدکی را از مهمترین اقدامات امور انبارها و سفارشات مجتمع مس سرچشمه عنوان کرد.

به نقل از روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه، حمید عزت آبادی پور در خصوص عملکرد واحد برنامه ریزی و کنترل کالا اظهار کرد: واحد برنامه ریزی و کنترل کالا شامل ۵ واحد مختلف (۱- برنامه ریزی وتحلیل اطلاعات۲- کارشناسی کالای سرچشمه۳- کارشناسی کالای شهربابک۴- هماهنگی وپیگیری خرید۵- ساماندهی اقلام کم گردش وپروژه ها) با شرح وظایف متفاوت ومتنوع می باشد که در مجتمعهای سرچشمه وشهربابک انجام وظیفه می نماید .بطور کلی وظیفه این اداره هماهنگی وپیگیری درخواستهای صادره ،کارشناسی وکنترل کیفیت اقلام وارده ،تعیین تکلیف اقلام کم گردش واقلام ورودی پروژه ها به انبارپروژه وتهیه اطلاعات وآمار وتحلیل اطلاعات مورد نیاز فرایند تامین می باشد .

وی به تشریح فعالیت های هریک از واحد های زیرمجموعه اداره برنامه ریزی وکنترل کالا اشاره کرد و گفت: وظیفه واحد کنترل وتحلیل اطلاعات، گردآوری اطلاعات مورد نیاز واحدها ، تهیه آمار توصیفی وتحلیل آنها می باشد که خروجی آمارهای توصیفی وتحلیل های این واحد درتصمیم گیری وتصمیم سازی ها سایر واحدها نقش بسزایی دارد.

عزت آبادی پور با بیان اینکه گزارش های مختلفی در این واحد تهیه می شوند، افزود: بحث کنترل موجودی انبارها از این واحد آغاز می شود به نحوی که هر ماه در فواصل زمانی ۱۵ روزه گزارش اقلام کد ۲ زیرنقطه سفارش مجدد توسط این واحد تهیه وبه ادارات انبار ها وسفارشات منطقه جهت صدور اعلام نیازمندی و درخواست ارسال می گردد.

وی در ادامه بیان داشت: واحد کارشناسی کالا از واحدهای مهم زیرمجموعه اداره برنامه ریزی وکنترل کالا ست که در سرچشمه و شهربابک فعال می باشد و کارشناسی کیفی کلیه اقلام خریداری وساخته شده درخواستها بر عهده این واحد است .دغدغه مهم این واحد جلوگیری ازورود قطعات معیوب و بی کیفیت به انبار می باشد.

وی افزود: واحد دفتر هماهنگی و پیگیری خرید نیز ازدیگر واحدهای این اداره است که در واقع پل ارتباطی بین واحدهای درخواست کننده و شرکت خدمات بازرگانی بعنوان پیمانکار تامین است و وظیفه پیگیری مستمر درخواست ها را بر عهده دارد تا اقلام در زمان مقرر به دست واحد مصرف کننده برسد.

رییس برنامه ریزی و کنترل کالا مجتمع مس سرچشمه با بیان این نکته که این مجموعه در این دو سال توانسته تعامل خوبی بین واحدهای متقاضی و بازرگانی برقرار نماید ابراز کرد: برگزاری جلسات ماهیانه بازرگانی در این واحد، هدفمند وخروجی محور شده است و بازخورد مناسبی نیز تاکنون داشته است. ضمن اینکه گزارش اخرین وضعیت درخواستهای اضطراری وفوق اضطراری قابل طرح درجلسات هفتگی تولید نیز توسط این واحد تهیه می شود.

وی به واحد «ساماندهی اقلام کم گردش و پروژه ها» نیز اشاره و بیان کرد: این واحد وظیفه تعیین تکلیف و ساماندهی اقلام کم گردش واقلام ورودی به انبار پروژه را به عهده دارد، اطلاعات مرتبط درمورد اقلام کم گردش با توجه به تعریف علمی قطعات کم گردش، استخراج وپس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با دفاتر فنی ،اقلامی که راکد تشخیص داده می شوند به مجری ساماندهی اقلام کم گردش ارایه می گردد.

مهندس عزت آبادی ادامه داد: وظیفه شناسایی،برداشت اطلاعات فنی وکدگذاری اقلامی که از پروژه هایی نظیر فلش سرچشمه ، پالایشگاه خاتون اباد و… وارد انبارها(انبار پروژه) شده اند با همکاری واحد کدینگ ،سفارشات وانبارهای منطقه از دیگر وظایف این واحد می باشد.

وی در خصوص عملکرد این مجموعه در دو سال گذشته تصریح کردند: پایش مستمر و هفتگی اقلام پرمصرف شیمیایی و مصرفی واحدهای تولیدی بمنظور پیش بینی صحیح سطح موجودی متناسب با نیاز تولید از جمله اقدامات این مجموعه بوده است.

عزت آبادی پور پیش بینی های لازم درخصوص ارسال اقلام موردنیاز با توجه به شرایط آب و هوایی ، تعطیلات رسمی واورهالها را یکی دیگر از اقدامات مهم این واحد عنوان و خاطرنشان کرد: این واحد نوپا با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری های مستمر تعامل خوبی بین خطوط تولید ، بازرگانی و سفارشات ایجاد کرده و با انجام یک رضایت سنجی از واحدهای متقاضی میتوان بر این مقوله صحه گذاشت.

رئیس برنامه ریزی و کنترل کالای مس سرچشمه گفت: با توجه به اینکه اجرای پروژههای کدینگ و مدیریت بهینه قطعات یدکی از مهمترین اقدامات امور انبارها وسفارشات مس منطقه کرمان درسال۹۵ و۹۶ بوده است این اداره نیز در این دو سال بطور خاص درگیر پروژه مدیریت بهینه قطعات یدکی بوده است که با همکاری ادارات سفارشات،انبارها ودفاترفنی منطقه این مهم انجام شده است.

وی در پایان از همکاری کارکنان امورانبارها وسفارشات و امورهای تولیدی تشکر و قدردانی کرد و گفت: با انجام این پروژه ها فعل خواستن توسط همکاران امورانبارها وسفارشات به نحو احسن صرف شد.

خورشیدی

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید