فعالیت ۲۳۵ معدن سنگ آهن در کشور

سنگ آهن

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

« کاوس قاسمی » با اعلام این خبر، افزود : هم اکنون در کشور۳۶۸ فقره معادن سنگ آهن کشور وجود دارد که دارای پروانه بهره برداری می باشند .

وی در ادامه گفت: تعداد معادن سنگ آهن غیرفعال کشور که در سنوات گذشته بطور صرف پروانه بهره برداری اخذ نموده و تاکنون بهره برداری از معدن نداشته اند را ۱۳۳فقره خواند که برای یک هزارو ۴۶۶نفر شغل ایجاد کرده است.

قاسمی یادآور شد : تعداد شاغلین کل معادن سنگ آهن اعم از فعال ، غیر فعال و در حال تجهیز ۱۶ هزارو ۲۴۸ نفر است.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید