مس سرچشمه

محمدرضا کارگر دیانتی مدیر معدن مس سرچشمه از رکورد معدن مس سرچشمه در پایان شش ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت:‌این امر با تولید ۴۶ میلیون تن و دست یافتن به بیش از نیمی از تولید هدفگذاری شده سال ۹۷ صورت گرفته است.
عبور از تولید هدفگذاری شده معدن مس سرچشمه
به گزارش ماین نیوز، به گفته وی این میزان تولید با ۵/۷ میلیون تن بیش از برنامه و ۶ میلیون تن بیش از شش ماهه اول سال قبل می باشد.
مدیر معدن سرچشمه همچنین اظهار داشت: که در پایان سال جاری شاهد استخراج و تولید بیش از ۹۰ میلیون تن خاک و ارسال سولفور خشک بیش از ۳۰ میلیون تن به کارخانه تغلیظ و ۴ میلیون تن به امور لیچینگ خواهیم بود.

خورشیدی

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید