۷ مهر ۱۳۹۷
293 بازدید

صادرات مس

به گزارش معدن ۲۴ – وضعیت وخیم بخش صادرات ملی مس ایران در شهریور که تقریبا به صفر رسیده است
و مردادماه در بورس کالا عرضه ی چندانی نشد.به نظر می رسد روند صادرات مس کشور بسیار کند شده است.

خورشیدی

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید