siman2

به گزارش گروه صنعت ایران مواد ؛بررسی و هماهنگی جهت افزایش قیمت سیمان در نیمه دوم مهرماه۱۳۹۵ در استان های البرز، قزوین، تهران و سایر مناطق کشور در دست انجام است.

با توجه به موفقیت نسبی اجرای طرح “اوپک سیمانی” که در واقع مدیریت تحویل و سهمیه بندی عرضه سیمان توسط کارخانجات و هلدینگ ها را در بر می گیرد در طی ۸ماه اخیر صنعت سیمان به ویژه کارخانجات نزدیک مرکز، موفق شدند تخفیفات فلج کننده را به مرور در تاریخ های ۱۷بهمن۹۴، ۲۲اسفند۹۴، ۲۱فروردین۹۵، ۲۵اردیبهشت۹۵، ۱۰مرداد۹۵ و ۱۵شهریور۹۵ کاهش دهند، به گونه ای که تقریبا قیمت های فروش شهریورماه برخی کارخانجات تا ۵۰٪ قیمت ابتدای سال ۹۵ رشد نشان میدهد.

مدیر فروش و بازاریابی سیمان آبیک در این باره گفت: اثر این تغییرات بر وضعیت سود و زیان شرکتها به ویژه برای کارخانجاتی که درکنار کاهش تخفیفات وضعیت تحویل و فروش مناسبی داشتند و بودجه محتاطانه ای را ارایه نموده بودند، بسیار مثبت خواهد بود. لذا انتظار میرود گزارشات ۶ماهه این شرکتها در کدال حاوی ارقام امیدوارکننده ای برای سهامداران محترم باشد.اسماعیل گل محمدی افزود: تداوم روند مثبت برای صنعت سیمان با برنامه مدون مدیریت تحویل و سهمیه بندی بر اساس نیاز بازار، در دست پیگیری بوده و برنامه ریزی جهت افزایش قیمت سیمان برای نیمه دوم مهرماه ۱۳۹۵ در حال انجام است به صورتی که در گام نخست روز گذشته در موزخ ۷مهر ماه جلسه بررسی بازار برگزار گردید و انشاالله در طی دو هفته پیش رو جلسات نهایی افزایش قیمت و تصمیم گیری لازم در این خصوص صورت خواهد پذیرفت.
وی با تاکید بر آنکه بازیگران اصلی بازار سیمان کشور همگی پای کار بوده و انتظار میرود با همدلی ایجادشده بین شرکت ها و بازار و مکانیسم های اجرایی تعریف شده بتوانیم برنامه افزایش قیمت نیمه دوم مهرماه را در استان های البرز، قزوین، تهران و بلافاصه در سایر مناطق کشور همانند گذشته با موفقیت کامل به انجام برسانیم.

مهرداد خانقلی

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید