بررسی تعرفه های فولاد و آلومینیوم آمریکا توسط سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی تعرفه های فولاد و آلومینیوم آمریکا را بررسی می کند.سازمان تجارت جهانی
می متالز – سازمان تجارت جهانی (WTO) روز چهارشنبه تصمیم گرفت تا قانونی بودن تعرفه های آمریکا بر روی واردات آلومینیوم و فولاد را که به بهانه نگرانی های ملی این کشور وضع شده، بررسی نماید.
به گزارش می متالز، آمریکا نیز در پی این تصمیم اعلام کرده این اقدام سازمان تجارت جهانی مشروعیت این سازمان را تضعیف خواهد کرد.

کشورهای عضو سازمان WTO از جمله اتحادیه اروپا و چین از سازمان تجارت جهانی درخواست کرده اند تا تعرفه های فولاد و آلومینیوم وضع شده از سوی آمریکا را بررسی نماید. آنها معتقدند ترفه هایی که آمریکا به بهانه امنیت ملی این کشور وضع کرده درواقع اامنیت ملی این کشور را تقویت نکرده بلکه منافع اقتتصادی آمریکا را تقویت کرده است.

هیئت آمریکایی روز چهارشنبه در نشست حل و فصل اختلافات سازمات تجارت جهانی اعلام کرددند که هرگونه بازنگری در مورد منافع امنیت ملی آمریکا، مشروعیت مکانیسم حل اختلافات WTO و حتی حیات کلی ااین سازمان را تضعیف کرده و زیر سوال می برد.

اگر سازمان تجارت جهانی تصمیم بگیرد که همچنان از آمریکا حمایت نماید ممکن است ۱۶۴ کشور عضو این سازمان نیز در راستای امنیت ملی خود این سیاست حفاظتی را دنبال کنند.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید