ساخت پودراولیه بر رفتار خوردگی فولاد ۳۱۶L با پوشش هیدروکسی آپاتیت

ساخت پودراولیه بر رفتار خوردگی

فولاد ۳۱۶L با پوشش هیدروکسی آپاتیت

 

sample article

شرح:

ساخت پودراولیه بر رفتار خوردگی فولاد ۳۱۶ ال با پوشش هیدروکسی آپاتیت: هیدروکسی آپاتیت یک بیوسرامیک زیست فعال است که به دلیل شباهت با بخش معدنی استخوان، زیست سازگاری بالایی نیز دارد. هیدروکسی آپاتیت به دلیل خواص مکانیکی نسبتا ضعیف، در کاربردهای تحت بار زیاد استفاده نمی شود.بنابراین، یکی از بهترین کاربردهای  هیدروکسی آپاتیت، پوشش دهی آن بر زیرلایه فلزی با قابلیت کاشت در بدن و دارای خواص مکانیکی مناسب است. در این پژوهش، نانوذرات هیدروکسی آپاتیت با دو روش فعال سازی مکانیکی و سل ژل تولید شد. سپس نانوپودرها با روش رسوب گذاری الکتریکی بر روی زیرلایه فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال پوشش داده شد. جهت مشخصه یابی پودر هیدروکسی آپاتیت و نمونه های با پوشش، آزمون های پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری انجام گرفت. به منظور مقایسه ی رفتار خوردگی نمونه ی بدون پوشش با نمونه های پوشش داده شده و نمونه های پوشش داده شده با یکدیگر، سنجش پتانسیل مدار باز و آزمون های الکتروشیمیایی خوردگی پلاریزاسیون سیکلی انجام گرفت. نتایج نشانگر متفاوت بودن پودر هیدروکسی آپاتیت حاصل از دو روش ساخت و تأثیر آن ها برخواص پوشش های ساخته شده، بود که منجر به تفاوت رفتار خوردگی نمونه های پوشش دار با یکدیگر شد. نمونهزیرلایه فلزی با پوشش هیدروکسی آپاتیت رسوب گذاری الکتریکی شده که از پودر تهیه شده با روش فعال سازی مکانیکی تهیه شده بود، مقاومت به خوردگی حفره ای بالاتری نسبت به نمونه ی پوشش دار تهیه شده با پودر حاصل ازروش سل ژل داشت.

واژ ه های کلیدی: هیدروکسی آپاتیت، رسوب گذاری الکتریکی، سل- ژل، فعال سازی مکانیکی، فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال،
خوردگی حفره ای.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۵۳۰۰KB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده
مواد کنکور

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران