رسوب الکتروفورتیکی فیلم نانوکامپوزیتی کیتوسان- نانوتیوب هالوساید

رسوب الکتروفورتیکی فیلم نانوکامپوزیتی کیتوسان- نانوتیوب هالوساید

 

sample article

شرح

رسوب الکتروفورتیکی فیلم نانوکامپوزیتی کیتوسان- نانوتیوب هالوساید: این مطالعه، رسوب الکتروفورتیکی نانوکامپوزیتی ۲ جزئی کیتوسان(CS)- نانوتیوب هالوساید (HNT) در جهت اصلاح سطح زیرلایهی تیتانیمی را بررسی کرده است. با تغییرات پارامترهای سوسپانسیون، بررسیهایی بر رفتار رسوب دهی پوشش کیتوسان – HNT و پوشش تک جزئی کیتوسان صورت گرفت. همچنین مکانیسم رسوبدهی با حضور کیتوسان و نانوتیوبهای هالوساید ارائه گردید. مطالعات پتانسیل زتا، تغییرات رفتار الکتروفورزیسی ذرات نانوتیوب هالوساید را در حلال پایه اتانولی بررسی میکند. نتایج حاصله از بررسیهای میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش پرتو x و طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه تشکیل فیلمهای نانوکامپوزیتی یکنواخت محتوای نانوتیوبهای هالوساید در زمینه کیتوسانی را نشان داد. آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک ارزیابی کرد که پوشش کیتوسانی محتوای نانوتیوبهای هالوساید مقاومت به خوردگی بیشتری بر روی زیرلایهی تیتانیمی در محلول شبیه سازی شده ی بدن ایجاد کرد. اصلاح سطحی پروتزهای فلزی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و به این منظور روشهای مختلفی بکار گرفته شدهاند که متداولترین آنها پوششدهی میباشد. با انتخاب مواد مناسب میتوان خواص زیستی همچون زیستسازگاری، زیستفعالی و ضد- باکتری را در پوشش ایجاد نمود. نانوکامپوزیتها به علت بهبود جذب استئوبلاست و جوانه زنی سلولهای استخوانی، مواد مناسبی برای این پوشش ها بشمار میآیند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۹۲۱KB

لینک دانلود

لینک کمکی
 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده
دوره زمستانه

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران