ذخیره باقی مانده سنگ آهن چادرملو تا ۴ سال آینده به پایان می رسد

ذخیره باقی مانده سنگ آهن چادرملو رو به پایانسنگ آهن چادرملو

ابریشمی، مدیر مجتمع معدنی چادرملو گفت: ذخیره باقی مانده سنگ آهن چادرملو کمتر از ۷۰ میلیون تن است که تا ۴ سال آینده به پایان می رسد.
ذخیره باقی مانده سنگ آهن چادرملو تا ۴ سال آینده به پایان می رسد

به گزارش ماین نیوز، بر همین اساس این مجموعه برای کوتاه مدت، خرید سنگ آهن از معادن کوچک و متوسط منطقه را به میزان ۲ تا ۳ میلیون تن در سال در نظر دارد.

در بلند مدت نیز برنامه بهره برداری از آنومالی D19 و همکاری در برخی معادن ایمیدرو که از طریق مزایده در حال واگذاری هستند را در دستور کار گذاشته است.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید