اطلاعات بیشتر

تاثیر شگرف پرو بر رشد تولید مس در سال ۲۰۱۶

cu2

به گزارش گروه صنعت ایران مواد؛

گروه بین المللی مطالعات مس(ICSG)، داده های اولیه عرضه و تقاضای مس مربوط به ماه جولای را در بولتن اکتبر خود منتشر کرد. قبل از هر چیز ذکر این نکته حائز اهمیت است که این موسسه برای تعادل بازار جهانی از محاسبه تقاضای ظاهری چین(مصرف کننده ۴۵ درصد مس جهان) استفاده می کند که در محاسبه تغییرات ذخایر گزارش نشده اعمال نمی شود؛ شامل اداره ذخایر دولتی چین(SRB)، تولیدکننده، مصرف کننده و تجار.

 دوره های فنی و مهندسی و نرم افزاری ایران مواد

همچنین برای تسهیل تحلیل بازار جهانی، یک مورد با عنوان «تعدیل تعادل جهانی مس تصفیه شده» برای تغییرات ذخایر تضمین شده چین و بر پایه برآورد میانگین تغییرات موجودی های گزارش نشده، آمده که از سوی سه مشاور مسلط و خبره به مسائل بازار این کشور تهیه شده است. نتایج تعدیل ها برای تعادل مس تصفیه شده جهان در پاراگراف آخر به صورت ایتالیک درج شده است.

بازار مس تصفیه شده
بر پایه داده های اولیه ICSG، بازار مس تصفیه شده در جولای ۲۰۱۶(بدون در نظر گرفتن تغییرات ذخایر تضمین شده چین) حاکی از مازاد ۱۳۳ هزار تنی بود که به طور عمده ناشی از تضعیف تقاضای ظاهری مس تصفیه شده چین ذکر شد. مازاد تولید در زمان تعدیل فصلی برای تولید و مصرف مس تصفیه شده ۱۰۳ هزار تن برآورد شد.

همچنین تعادل مس تصفیه شده برای هفت ماهه ۲۰۱۶(از ابتدای سال تا پایان جولای) شامل بازبینی آمارهای قبلی نشان داد که کسری تولید ۲۶۴ هزار تن و کسری فصلی تعدیل شده ۱۹۱ هزار تن بوده است. این رقم در دوره مشابه قبلی ۷۰ هزار تن بود.

در عین حال مصرف مس تصفیه شده جهان در هفت ماهه ۲۰۱۶ با افزایش ۴ درصدی(۵۶۵ هزار تن)نسبت به دوره مشابه قبلی مواجه شد که به طور عمده ناشی از تقاضای قوی چین(ظاهری) بود.

تقاضای ظاهری چین تا ۹ درصد بر پایه افزایش ۱۴ درصدی واردات مس تصفیه شده افزایش یافت. با این وجود، واردات ۱۷۶ هزار تنی مس تصفیه شده چین در ماه جولای کمترین میزان از آوریل ۲۰۱۳ بود و با میانگین واردات ماهانه ۳۱۲ هزار تنی در نیمه نخست ۲۰۱۶ مقایسه شد.

مصرف جهان -به جز چین- طی هفت ماهه ۲۰۱۶، نیم درصد افزایش یافت. بر اساس آمارهای منطقه ای، مصرف در اروپا ۳.۵ درصد و در آسیا ۶.۵ درصد(مصرف آسیا به استثنای چین یک درصد افزایش یافت) افزایش یافت، در حالی که در آفریقا و آمریکا به ترتیب ۱۱ و ۴.۵ درصد کاهش پیدا کرد و در اقیانوسیه بدون تغییر باقی ماند.

تولید معدنی جهان
تولید معدنی مس جهان در هفت ماهه ۲۰۱۶ شاهد رشد ۵ درصدی(۵۶۰ هزار تن) در مقایسه با مدت مشابه ۲۰۱۵ بود. تولید کنسانتره نیز تا ۶.۵ درصد افزایش یافت، در حالی که استخراج به روش SX-EW یک درصد کاهش داشت.

افزایش تولید معدنی جهان به طور عمده به دلیل افزایش ۴۷ درصدی تولید پرو بود که در حال بهره برداری از ظرفیت های جدید است. همچنین بهبود در سطوح تولید در کانادا و آمریکا، توسعه ظرفیت در مکزیک و رشد تولید در مغولستان در افزایش تولید جهانی نقش داشت. با این وجود، رشد کلی تولید تا حدودی با افت ۵ درصدی تولید در شیلی و افت ۹ درصدی کنگو به دلیل کاهش موقت تولید جبران شد. بر اساس آمارهای منطقه ای، تولید در آمریکا ۷ درصد و در آسیا ۸ درصد افزایش یافت، در حالی که در آفریقا ۴.۵ درصد کاهش پیدا کرد و در اروپا و اقیانوسیه بدون تغییر باقی ماند. از طرفی نرخ میانگین استفاده از ظرفیت معدنی جهان در هفت ماهه ۲۰۱۶ بدون تغییر نسبت به دوره مشابه قبلی ۸۴.۵ درصد شد.

تولید مس تصفیه شده
تولید مس تصفیه شده جهان در هفت ماهه ۲۰۱۶ با رشد ۲.۸ درصدی(۳۷۰ هزار تن) نسبت به دوره مشابه قبلی برآورد شد. چین با رشد ۶ درصدی، مهم ترین مشارکت کننده در این میزان افزایش بود. همچنین تولید در شیلی و ژاپن-دومین و سومین تولیدکننده مس تصفیه شده جهان- به ترتیب ۲ و ۳ درصد رشد داشت.

تولید مس تصفیه شده از لحاظ منطقه ای با رشد ۶ درصدی در آمریکا، ۵ درصدی در آسیا و ۸ درصدی در اقیانوسیه همراه بود، در حالی که در آفریقا ۱۴ درصد و در اروپا ۳ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ میانگین استفاده از ظرفیت مس تصفیه شده در جهان طی هفت ماهه ۲۰۱۶ بدون تغییر نسبت به دوره مشابه قبلی ۸۳ درصد شد.

ذخایر تضمین شده مس چین در هفت ماهه ۲۰۱۶ نسبت به سطحی که در پایان سال ۲۰۱۵ قرار داشت، حدود ۱۲۵ هزار تن افزایش یافت. ذخایر در مدت مشابه ۲۰۱۵ حدود ۵۰ هزار تن افزایش یافته بود.

تعادل مس تصفیه شده جهان، تعدیل شده برای تغییر در ذخایر تضمین شده چین حاکی از کسری ۱۳۹ هزار تنی تولید بود که با رقم ۲۰ هزار تن دوره مشابه قبلی مقایسه شد.

لینک کوتاه مطلب

اخبار صنعتی مس مهرداد خانقلی دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ 711 بازدید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید