تأثیر ضخامت و عملیات حرارتی آنیلینگ در دماهای مختلف روی خواص مکانیکی آلیاژ AlMg6

 تأثیر ضخامت و عملیات حرارتی آنیلینگ در دماهای مختلف

روی خواص مکانیکی آلیاژAlMg6

شرح : 

 تأثیر ضخامت و عملیات حرارتی آنیلینگ در دماهای مختلف روی خواص مکانیکی آلیاژAlMg6 :آلیاژهایAl-Mgسری ۵XXX آلومینیوم به علت استحکام خوب و شکل پذیری مناسب خصوصاً برای استفاده دربدنه ی خودرو مطلوب می باشند. قابلیت جوشکاری بالا، مقاومت به خوردگی عالی و انعطاف پذیری این آلیاژها،کاربرد وسیع آنها را در کاربردهای سازه ای باعث گردیده است. در این پژوهش با انجام تست های کشش، خواص مکانیکیAlMg6مانند استحکام تسلیم، استحکام نهایی، انعطا فپذیری و همچنین خواص فرم پذیری ذاتی آلیاژn-valueدر ضخامت های مختلف(۱,۲,۳,۴میلیمتر)تعیین گردید. به منظور بررسی تأثیر دمای آنیلینگ برروی خواص کششی و همچنین انتخاب دمای بهینه، هر یک از چهار ضخامت در دماهای۳۰۰و۳۵۰ و ۳۸۰درجه ی سانتیگراد تحت عملیات حرارتی آنیلینگ قرار گرفت و درنهایت تست کشش جهت استخراج نمودارهایتنش- کرنش انجام گرفت و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شدند.امروزه کاربرد آلومینیوم در صنعت اتومبی لسازی یک روند رو به رشد را در پیش گرفته است، به طوری کهتولیدکنندگان خودرو در مسیر کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست، تلاش مضاعفی را در جهتاستفاده از آلیاژهای این فلز به کار گرفته اند. مزایای آلیاژهای آلومینیوم در مقایسه با مواد دیگر بسیار قابل توجهاست، از جمله می توان به دانسیته ی پایین، استحکام بالا، شکل پذیری و بازیافت آسان و مقاومت به خوردگی آنها اشاره کردآلیاژهایAl-Mgدر صنایع هوافضا و اتومبی لسازی دارای کاربردهای فراوانی می باشند.قابلیت جوشکاری بالا، مقاومت به خوردگی عالی و انعطاف پذیری این آلیاژها باعث شده است که در کاربردهای سازه ای موردبهره برداری وسیعی قرار گیرند

لینک دانلود به درخواست مولف حذف گردید.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
1 نظر ثبت شده
دوره زمستانه

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

  • fg 1399 خرداد 16 جمعه

    موضوع مقاله با متن فایل همخوانی ندارد.

    آیا برای شما مفید بود