اطلاعات بیشتر

Welding ultrasonic

جوشکاری التراسونیک و کاربردهای پلاسما – Welding ultrasonic

جوشکاری التراسونیک و کاربردهای پلاسما – Welding ultrasonic

جوشکاری التراسونیک چیست ؟ کاربرد های پلاسما - Welding ultrasonic چیست ؟ جوشکاری التراسونیک شامل استفاده از انرژی صوتی با فرکنس بالا برای نرم کردن و ذوب کردن ترموپلاستیک ها در منطقه جوش است.