اطلاعات بیشتر

Ultra Thin Glass

نحوه ساخت شیشه‌ های فوق نازک – How Ultra Thin Glass Is Made

نحوه ساخت شیشه‌ های فوق نازک – How Ultra Thin Glass Is Made

شیشه‌ های فوق نازک - نحوه سخت شیشه های نازک - شیشه های نازک چگونه ساخته میشوند - این شیشه با قدرت انعطاف بالایی که دارد می تواند به شکل لوله ای با شعاع ۲ اینچ درآید. فرآیند صنعتی تولید این شیشه بسیار شبیه فرآیند ساخت کاغذ روزنامه است