آیا گرافن بی خطر است؟

آیا گرافن بی خطر است؟

قریبا اجتناب‌ناپذیر است که اختراع یا اکتشاف یک ماده‌ی جدبد با ایجاد ترس در رسانه‌های مصور همراه باشد. این ایجاد ترس اغلب بر پایه‌ی تعداد محدودی آزمایش یا هشدارهای ایمنی توسط محققان آن زمینه انجام می‌شود. بنابراین، بررسی موشکافانه و دقیق گرافن پس از ظهور به عنوان یک ماده‌ی شگفت‌انگیز با استحکام عالی، ضخامت با اندازه‌ی تقریبا صفر و خواص نوری و الکترونیکی اعجاب‌آور و البته دارا بودن خواص نوری-الکترونیکی، قطعی بود. پرسش‌ها درمورد ایمنی یا به عبارت دیگر گرافن باید بصورت پیش‌بینی‌شده‌ای بوجود می‌آمدند به ویژه همین که از عبارت نانو ذکر می‌شد.