جاده دوطرفه FATF برای فولادی‌ها

جاده دوطرفه FATF برای فولادی‌ها

لایحه FATF به تصویب مجلس رسید و انتظارها بر این است که وضعیت بازار ارز به‌موجب آن فضای بهتری پیدا کند و اندکی آرامش به اقتصاد کشور تزریق شود.