هندبوک فلزات ASM

هندبوک فلزات ASM

Metals Handbook Desk edition مجموعه کاملی از اطلاعات مهندسی در رابطه با فلزات و آلیاژهاست بگونه ای که ابزار کار مهندسین متالورژ به شما می آید . این کتاب شامل کلیه دانسیته های فلزات و آلیاژها ، ضریب انبساط حرارتی آن ها و ... می باشد .