آمالگام ماده دندانپزشکی

آمالگام ماده دندانپزشکی

آمالگام دندانی ماده‌ای غیر همرنگ (نقره ای یا سیاه) است . که برای پر کردن دندان از آن استفاده می‌شود و مرکب از ۵۰ درصد جیوه 34.5 درصد نقره , 9درصد قلع و 6 درصد مس و 0.5 درصد روی است .