طراحی و ساخت آلیاژهای آلومینیوم ( John Dwight )

طراحی و ساخت آلیاژهای آلومینیوم ( John Dwight )

طراحی و ساخت آلیاژهای آلومینیوم ( John Dwight ) : فناوری تولید آلیاژهای مقاوم و سبک آلومینیومی مورد استفاده در صنایع پیشرفته به ویژه هوافضا است و آلیاژ آلومینیوم تولید شده از استحکامی بالاتر از آلیاژهای تجاری معمول برخوردار بوده و بدون نیاز به مواد اولیه خارجی، با هزینه‌ای کمتر در کشور قابل تولید است.