سوپرآلیاژ ها ۲۰۱۲ (تهیه شده از ۱۲امین سمپوزیوم بین المللی سوپرآلیاژها)

سوپرآلیاژ ها ۲۰۱۲ (تهیه شده از ۱۲امین سمپوزیوم بین المللی سوپرآلیاژها)

سوپرآلیاژ ها 2012 (تهیه شده از 12امین سمپوزیوم بین المللی سوپرآلیاژها) : سوپرآلياژها در واقع آلياژهايي مقاوم در برابر حرارت، خوردگي و اكسيداسيون مي باشند