سوپرآلیاژ ها ۲۰۱۲ (تهیه شده از ۱۲امین سمپوزیوم بین المللی سوپرآلیاژها)

سوپرآلیاژ ها 2012 (تهیه شده از 12امین سمپوزیوم بین المللی سوپرآلیاژها) : سوپرآلياژها در واقع آلياژهايي مقاوم در برابر حرارت، خوردگي و اكسيداسيون مي باشند