استخدام مهندس متالورژی یا مکانیک آشنا به کالیبراسیون

استخدام مهندس متالورژی یا مکانیک آشنا به کالیبراسیون

یک شرکت معتبر تولیدی واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ، در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از یک نفر مهندس متالورژی یا مکانیک با شرایط ذکر شده دعوت به همکاری نماید.