ساخت سیاه ترین ماده‌ی جهان!

ساخت سیاه ترین ماده‌ی جهان!

سیاه ترین ماده جهان توسط دانشمندان دانشگاه MIT به طور اتفاقی کشف شد. این ماده عجیب، تنها 0.0005 درصد نور را بازتاب می دهد...